Algemene Voorwaarden:

Algemene voorwaarden
Op al onze verkopen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
U kunt deze hier downloaden: Algemene voorwaarden.

Op onze webhosting diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden Webhosting

Aanvulling op deze algemene voorwaarden:

Levering op rekening:

Wij leveren bedrijven en consumenten ook op rekening. Onze betaaltermijn is 14 dagen netto. Zonder opgave van reden kan u een aankoop op rekening worden geweigerd.

Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen op onze rekening staat dragen wij op de 21e dag de incasso over een incassobureau. Tevens zal er dan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Let op: Wij versturen geen herinneringen.

Domeinnamen en webhosting:

Het registreren van een of meerdere domeinnamen en bijbehorende webhosting is een van de digitale diensten die AnY Computers noordwolde aanbied. Domeinnamen komen op de bedrijfsvoorraad van AnY Computers Noordwolde te staan na registratie maar zijn eigendom van de klant zo lang betaling hiervoor op tijd geschied.

Webhostingpakketten zijn beschikbaar in verschillende varianten. Bij iedere variant is een bepaalde hoeveelheid dataverkeer en opslagcapaciteit gereserveerd voor u als klant. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor naleven en controleren van gestelde maximale hoeveelheid bandbreedte en opslag. Bij een overschrijding zal altijd eerst een melding worden gedaan bij de klant. Bij structurele overschrijding van de bandbreedt behoud AnY Computers Noordwolde zich het recht voor om het pakket op te waarderen naar een hogere capaciteit en u hiervoor te factureren.

Webhostingpakketten en domeinnamen worden vastgelegd telkens voor 1 jaar met een automatische verlenging van 1 jaar. Opzegtermijn voor bedrijven is 1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar. Consumenten hebben ten alle tijden 1 maand opzegtermijn, de kosten zullen worden teruggerekend naar het aantal maanden dat is verbruikt en teveel betaalde gelden zullen worden teruggestort. Let op: Dit is alleen van toepassing bij opzegging. Bij verhuizing zal het complete jaar in rekening worden gebracht.

Verhuizing van domeinnamen is geen enkel probleem, u kunt uw verzoek emailen naar info@hetcomputerwinkeltje.nl en hierbij duidelijk vermelden om welke domeinnaam het gaat. Vergeet niet te vermelden of ook webhosting dient te worden stopgezet. Als u dit niet expliciet vermeld zal de hosting gewoon doorlopen zonder domeinnaam.

Bij het opzeggen van webhosting zal per vervaldatum alle data die nog aanwezig is op de server worden vernietigd. AnY Computers Noordwolde is niet verantwoordelijk voor dataverlies en zal geen backups bewaren.

Bij niet tijdige betaling van uw factuur zult u een herinnering ontvangen. Indien hierop geen gehoor komt zullen wij de factuur uit handen geven aan een incassobureau. Indien ook hierop geen reactie komt zult u een laatste voorstel tot betaling ontvangen met een termijn van 7 dagen. Indien ook deze laatste mogelijkheid tot betalen niet benut wordt zullen wij overgaan tot vorderen van de domeinnaam en vernietiging van de data. In dit geval zal de domeinnaam op de bedrijfsvoorraad komen van AnY Computers Noordwolde. U heeft hierna de mogelijkheid om de domeinnaam alsnog terug te kopen. De kosten voor het terugkopen van een domeinnaam zullen bestaan uit het alsnog voldoen van de vervallen factuur, de rente en incassokosten die reeds gemaakt zijn, de kosten die gemaakt zijn na de laatste vervaldatum van de factuur en een toeslag van €25 per domeinnaam. 

Rekenvoorbeeld: 1 januari 2013 is de factuur vervallen. Factuurbedrag was €50. Incassokosten €40. U wilt op 1 juli 2013 de domeinnamen alsnog terugkopen, dan zijn uw kosten: €50 + €40 + €4,50 + €25 = €119,50. U ontvangt na de betaling de token voor het verhuizen van de genoemde domeinnaam.Openingstijden:


Maandag: Gesloten
Dinsdag: 10:00 - 18:00
Woensdag: 10:00 - 18:00
Donderdag: 10:00 - 18:00
Vrijdag: 10:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 17:00
Bijzonderheden:

Zaterdag 14 maart: Gesloten

25 april t/m 5 mei: Gesloten
21 mei: Gesloten
Contact opnemen:


Whatsapp: 06 - 516 579 58
Telefoon: 0561 - 23 44 55